Ökad kunskap om Alzheimer och andra sjukdomar

MÅLGRUPP
Enhetschefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och baspersonal
som möter personer med Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt hos äldre.

En utbildning som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och vilka
funktionsnedsättningar dessa för med sig och hur det påverkar den enskilde,
förmåga och oförmåga, i det dagliga livet. En dag om olika symptom,
hjärnskador, beteendeförändringar, behandlingsmetoder och om var forskningen står idag.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
 
 

Organisation

Vart ska vi skicka er post?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Välj Organisationstyp

Deltagare

Vem/vilka ska delta på aktiviteten?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Faktura

Vart ska vi skicka er faktura?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Är du osäker på din Referens / Mottagarkod, kontakta din ekonomiavdelning för besked.

Sammanfattning

Observera att bokningen inte är genomförd förrän du har tryckt på Bekräfta nedan

Bekräftelse

Tack för din anmälan!

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan.