Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige. Fortsättningsutbildning

MÅLGRUPP

Miljösamverkans målgrupp är inspektörer, handläggare, administratörer, chefer
med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. För att anmäla dig till utbildningenen ska du ha genomfört alla tre dagarna i den utbildning i kommunikation och bemötande som arrangeras av Miljösamverkan eller
tidigare av Tillsynsutveckling i Väst.

Kommunikation och bemötande är viktiga verktyg för att få mer effekt
av vårt tillsynsarbete. Det är avgörande för hur andra uppfattar att vi
genomför vårt uppdrag och att vara den myndighet vi själva vill möta.
Du som har gått Miljösamverkans tredagarsutbildning i kommunikation och
bemötande ges nu möjlighet att fördjupa dina kunskaper ännu mer!

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
 
 

Organisation

Vart ska vi skicka er post?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Välj Organisationstyp

Deltagare

Vem/vilka ska delta på aktiviteten?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Faktura

Vart ska vi skicka er faktura?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Är du osäker på din Referens / Mottagarkod, kontakta din ekonomiavdelning för besked.

Sammanfattning

Observera att bokningen inte är genomförd förrän du har tryckt på Bekräfta nedan

Bekräftelse

Tack för din anmälan!

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan.