Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

MÅLGRUPP
Förtroendevalda, chefer och
medarbetare med strategiska funktioner
i GR-kommunerna och Gryning Vård

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har genomfört en litteraturöversikt och utvärdering av ekonomiska, samhälleliga och etiska aspekter som rör barn som är familjehemsplacerade.
Vid det här dialogseminariet kommer Knut Sundell och Therese Åström från SBU att redogöra för varför det är väsentligt att familjehemsplacerade barn får stöd och vad SBU-rapporten visar.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Elisabeth Beijer
 
 

Organisation

Vart ska vi skicka er post?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Välj Organisationstyp

Deltagare

Vem/vilka ska delta på aktiviteten?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Faktura

Vart ska vi skicka er faktura?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Är du osäker på din Referens / Mottagarkod, kontakta din ekonomiavdelning för besked.

Sammanfattning

Observera att bokningen inte är genomförd förrän du har tryckt på Bekräfta nedan

Bekräftelse

Tack för din anmälan!

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan.