Återfallsprevention

MÅLGRUPP
Sjuksköterska, mentalskötare, socialsekreterare, behandlingsassistent, socialpedagog, boendestödjare samt terapeuter som möter målgrupp med missbruks- och beroendeproblematik.

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat behandlingsprogram som syftar till att förebygga återfall
vid beroende. ÅP utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och lämpar sig väl i behandling, öppenvård, eftervård och i stödkontakter.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
 
 

Organisation

Vart ska vi skicka er post?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Välj Organisationstyp

Deltagare

Vem/vilka ska delta på aktiviteten?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Faktura

Vart ska vi skicka er faktura?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Är du osäker på din Referens / Mottagarkod, kontakta din ekonomiavdelning för besked.

Sammanfattning

Observera att bokningen inte är genomförd förrän du har tryckt på Bekräfta nedan

Bekräftelse

Tack för din anmälan!

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan.