Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning

FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) framhåller alla barns lika värde och rättigheter. I Sverige har uppskattningsvis 15 procent av alla barn och unga en funktionsnedsättning.

MÅLGRUPP: Chefer, pedagoger, verksamhetsutvecklare, myndighetsutövning, personal inom habilitering och skola.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson

Organisation

Vart ska vi skicka er post?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Välj Organisationstyp

Deltagare

Vem/vilka ska delta på aktiviteten?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Faktura

Vart ska vi skicka er faktura?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Är du osäker på din Referens / Mottagarkod, kontakta din ekonomiavdelning för besked.

Sammanfattning

Observera att bokningen inte är genomförd förrän du har tryckt på Bekräfta nedan

Bekräftelse

Tack för din anmälan!

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan.

Tillbaka till Kurser & Konferenser