Nationella riktlinjer- För vård och omsorg vid demenssjukdom

Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg
vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande
riktlinjerna. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner och ska
ge stöd för styrning och ledning inom demensvården.

Målgrupp: Förtroendevalda och chefer i kommuner och i Västra Götalandsregionen.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
 
 

Organisation

Vart ska vi skicka er post?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Välj Organisationstyp

Deltagare

Vem/vilka ska delta på aktiviteten?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Faktura

Vart ska vi skicka er faktura?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Är du osäker på din Referens / Mottagarkod, kontakta din ekonomiavdelning för besked.

Sammanfattning

Observera att bokningen inte är genomförd förrän du har tryckt på Bekräfta nedan

Bekräftelse

Tack för din anmälan!

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan.