Samsjuklighet Varför gör vi inte det vi vet – möjligheter och hinder

NU TAR VI NÄSTA STEG! Vi har tidigare bjudit in till länsgemensamma spridningskonferenser
kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende. Riktlinjer som i vissa delar
är tydligt riktade till enskilda huvudmän men i andra delar inte alls lika tydligt anger vem
som gör vad. Organisatoriska hinder står alltför ofta i vägen för resultat för den enskilde
brukaren.

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och politiker inom kommunal och regional
beroendevård/
missbruksvård samt kriminalvård. Företrädare för brukarorganisationer.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
 
 

Organisation

Vart ska vi skicka er post?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Välj Organisationstyp

Deltagare

Vem/vilka ska delta på aktiviteten?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Faktura

Vart ska vi skicka er faktura?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Är du osäker på din Referens / Mottagarkod, kontakta din ekonomiavdelning för besked.

Sammanfattning

Observera att bokningen inte är genomförd förrän du har tryckt på Bekräfta nedan

Bekräftelse

Tack för din anmälan!

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan.

Tillbaka till Kurser & Konferenser