Vad kan bli möjligt när vi tillsammans utforskar arbetssätt och bygger broar för ett öppet och rättvist samhälle?

Vi är många som står inför och mitt i förändring och komplexa samhällsutmaningar av olika
slag. När vi ska ta oss an dessa komplexa frågor behöver vi göra det genom medskapande
processer och samtal som involverar dem som är berörda och tar tillvara deras kunskap
och erfarenheter. Vi behöver delaktighet och samtal över gränser som tar tillvara den kollektiva
intelligensen och föder den kreativitet, tillit och handlingskraft som utgör stommen i arbetet
med förändring och social innovation.

Önskar du dubbelrum ange under Övriga upplysningar namn på den person du önskar dela med eller om du kan tänka dig dela med någon annan.

Program
 
 
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
 
 

Organisation

Vart ska vi skicka er post?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Välj Organisationstyp

Deltagare

Vem/vilka ska delta på aktiviteten?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Faktura

Vart ska vi skicka er faktura?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Är du osäker på din Referens / Mottagarkod, kontakta din ekonomiavdelning för besked.

Sammanfattning

Observera att bokningen inte är genomförd förrän du har tryckt på Bekräfta nedan

Bekräftelse

Tack för din anmälan!

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan.

Tillbaka till Kurser & Konferenser