Samverka med respekt för sekretessen!

Hur man utbyter uppgifter om den enskilde utan att begå brott mot tystnadsplikten Regeringen har lämnat förslag till ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som föreslås träda ikraft 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att förbättra samverkan mellan den slutna vården, socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälsooch sjukvården och den landstingsfinansierade öppna vården.

Detaljprogram
Utbildare:
Axel Danielsson
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg

Organisation

Vart ska vi skicka er post?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Välj Organisationstyp

Deltagare

Vem/vilka ska delta på aktiviteten?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Faktura

Vart ska vi skicka er faktura?

Fält märkta med * är obligatoriska.

Är du osäker på din Referens / Mottagarkod, kontakta din ekonomiavdelning för besked.

Sammanfattning

Observera att bokningen inte är genomförd förrän du har tryckt på Bekräfta nedan

Bekräftelse

Tack för din anmälan!

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan

En bekräftelse på anmälan har skickats med e-post till de adresser som har angetts i bokningen. Du har i och med din anmälan godkänt GR:s avbokningsvillkor, som finns på inbjudan.

Tillbaka till Kurser & Konferenser