Sök utbildning

Visa alla

Din sökning resulterade i 62 aktiviteter

Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Tejping – gestaltande kommunikation

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig främst till dig som
har minst två års erfarenhet av psykosocialt arbete.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Ökad kunskap om Alzheimer och andra sjukdomar

MÅLGRUPP
Enhetschefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och baspersonal
som möter personer med Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt hos äldre.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende

MÅLGRUPP

Dagen vänder sig till politiker, chefer och andra nyckelpersoner som utifrån
ett ledningsperspektiv arbetar med strategiska frågor i Västra Götalands kommuner eller Västra Götalandsregionen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige. Fortsättningsutbildning

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP

Miljösamverkans målgrupp är inspektörer, handläggare, administratörer, chefer
med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Du som har gått Miljösamverkans tredagarsutbildning i kommunikation och bemötande ges nu möjlighet att fördjupa dina kunskaper ännu mer!

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Utvecklingsprogram för SAS, socialt ansvarig samordnare

Målgrupp: Socialt ansvariga samordnare i offentlig och privat vård- och
omsorgsverksamhet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Kursledarutbildning - Ett hem att växa i

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till:
- de som kommer att hålla utbildning i materialet ”Ett hem att växa i”
– de som inte har gått kursledarutbildning i materialet ”Ett hem att växa i” tidigare
– de som har erfarenhet av familjehemsvård

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Radical Collaboration - Förtroendefullt samarbete

MÅLGRUPP
Vi vänder oss till alla ledare som vill öka sin personliga kompetens och självkännedom. Till dig som vill skaffa dig möjlighet till förbättrade relationer och en djupare förståelse för människors och gruppers utveckling. Seminariet är särskilt värdefullt för dig som leder andra.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

FULLTECKNAD - men du kan anmäla dig till reservplats. Nytt utbildnkigstillfälle startar 31 oktober, se nedan.
MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
EU & Internationellt samarbete

Ekonomi i EU-projekt

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som arbetar med ekonomi inom
kommunen och som vill stärka din kompetens när det gäller ekonomihantering i EU-projekt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 11 oktober

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

På spaning efter ett social hållbart samhälle VII

Målgrupp
Chefer och medarbetare samt förtroendevalda från GR-kommunerna inom det sociala området, utbildning, kultur, folkhälsa, samhällsbyggnad och kommunala bostadsbolag.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Sandra Goll-Rasmussen Nielsen
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Ny Förvaltningslag! Nya krav på tjänstemän i offentlig verksamhet.

För första gången på 30 år har riksdagen beslutat om en ny
Förvaltningslag och lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Den nya
lagen ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialrätt - för personer som arbetar som socialsekreterare och har annan utbildning än socionom

Medverkande
Grundpaket samt valbar kurs LSS: Finn Kronsporre, jurist. Finn har lång erfarenhet av att arbeta med processföring och rådgivning kring handikapprättsliga förmåner. Ekonomiskt bistånd: Nils Allan Danielsson. Han har arbetat med ekonomiskt bistånd i drygt 25 år. De senaste 20 åren har han inte haft egna ärenden utan stöttat handläggare och utrett olika frågeställningar om regelverket i samband med ansökningar.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 18 oktober

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS ALT SE DATUM 29 NOVEMBER

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Värt att veta om ungas livssituation

MÅLGRUPP

Politiker, förvaltningschefer, chefstjänstemän, medarbetare inom berörda verksamhetsområden, representanter från ungdomsforum.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall

FULLTECKNAD - men du anmäla dig till reservplats. Nytt utbildnkingstillfälle 8 april 2019, se nedan för anmälan.

MÅLGRUPP. enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

Kursens syfte är, att med stöd av ledarskapsmodellen samt en 360-graders inventering av deltagarens aktuella ledarbeteenden, ge verktyg till reflektion, analys och utveckling av sina dagliga ledarhandlingar.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

Målgrupp: Medicinskt ansvarig för sjukvård och rehabilitering samt verksamhetschef
i privat och kommunal hälso- och sjukvård (max 25 deltagare).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Dokumentation för utförare i socialtjänsten - barn och unga

MÅLGRUPP
I första hand utförare (personal, chefer och verksamhetsutvecklare) som arbetar med barn och unga, men dagen kan även vara av intresse för utförare från övriga IFO-området.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

MÅLGRUPP
Socialsekreterare och chefer som arbetar med placering av barn och unga.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

FULLBOKAD - det går bra att anmäla sig till reservplats

MÅLGRUPP
GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

18+ Vad händer nu?

MÅLGRUPP
Personer verksamma inom det civila
samhället, Västra Götalandsregionen, kommuner (socialtjänst, överförmyndarnämnder,
skolor, lokala BRÅ), Migrationsverket, Polisen med flera.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Ulla-Britt Caping Salas
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Välkommen till en utbildning om medskapande mötesledning

MÅLGRUPP:
Dagen vänder sig till dig i någon av projekt HälsoGReppets tolv medverkande kommuner som arbetar som chef på någon nivå inom sektorerna vård och omsorg, funktionshinder eller barnomsorg.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Malin Isaksson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
Målgrupp är inspektörer, handläggare, administratörer, chefer med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Utbildningen vänder sig till både erfarna och dig som är ny i yrket. Vi rekommenderar dig som är ny i yrk

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 6 november

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS, ALT SE NYA DATUM 2019: 7/2, 28/3, 25/4

En tredagars grundutbildning i MI – Motiverande samtal.
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Förebyggande demensomsorg – med fokus på forskning, samhälle och personal

MÅLGRUPP
Förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och baspersonal som möter personer med kognitiv sjukdom (demenssjukdom).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 46

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30
år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket
beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Hållbart resande i samhällsplaneringen - från teori till verklighet

KURSEN RIKTAR SIG TILL samhällsplanerare, trafikingenjörer, exploateringsingenjörer,
miljöstrateger, miljöutredare och alla som jobbar med hållbart resande.
För att få maximal nytta av kursen rekommenderar vi starkt att du kommer
tillsammans med kollegor med andra funktioner i kommunen.

Kursen riktar sig främst till nya deltagare, då innehållet i väsentliga delar är det
samma som förra omgången.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Momskurs för kommuner

MÅLGRUPP: Kursen vänder sig till anställda inom kommunen som i sitt arbete behöver förbättra och fördjupa sina kunskaper inom momsområdet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Grundutbildning för registratorer

En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator!

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 15 november

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS ALT SE DATUM 29 NOVEMBER

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

FULLTECKNAD - du kan amnäla dig till reservplats.
Nytt utbildkngsdatum 7 mars 2019 se nedan.

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige. Fortsättningsutbildning

MÅLGRUPP OCH FÖRKUNSKAPER

Miljösamverkans målgrupp är inspektörer, handläggare, administratörer, chefer
med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. För att anmäla dig till utb ildningenen ska du ha genomfört alla tre dagarna i den utbildning i kommunikation och bemötande som arrangeras av Miljösamverkan eller tidigare av Tillsynsutveckling i Väst.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVU - Lagen om vård av unga

MÅLGRUPP
Chefer och socialsekreterare

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Diagnos och behandling av Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar – för läkare och sjuksköterskor

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, demenssjuksköterskor,
äldresjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

MÅLGRUPP
Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.m.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

MÅLGRUPP
Personal och chefer som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med autism med eller utan utvecklingsstörning.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning steg 2

GR bjuder in till en fördjupning, steg 2 i Motiverande samtal, MI.
Dagen vänder sig specifikt till dig som genomfört MI-grundkurs (3-dagar eller fler) samt MI-fördjupning (en eller flera dagar alt haft
MI-handledning).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Information/Inspiration
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Kommunikationens ABC - från teori till praktik

Upplägget syftar till att ge deltagarna:
– En förståelse för hur kommunikativ förmåga påverkar medarbetares och organisationers
möjligheter att lyckas i sin arbetsvardag.
– En teoretisk plattform att stå på, där etablerade teorier, modeller och begrepp gås igenom.
– Ett antal handfasta kommunikativa verktyg som deltagarna kan nyttja i vardagen.
– Ökade kunskaper om såväl egna som gruppers kommunikationsmönster.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Grundkurs i bostadshyra. En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.

MÅLGRUPP

Alla som kommer i kontakt med bostadshyresfrågor inom t.ex. fastighetskontor, ekonomikontor, individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg samt socialkontor m.fl.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 48

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30
år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket
beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

The Human Element - Den goda organisationen

MÅLGRUPP:
Vi vänder oss till alla ledare som vill öka sin personliga kompetens och självkännedom.Till dig som vill skaffa dig möjlighet till förbättrade relationer och en djupare förståelse för människors och gruppers utveckling. Seminariet är särskilt värdefullt för dig som leder andra.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialrätt - delkurs Ekonomiskt bistånd

I ett integrerande och rättssäkert samhälle är det viktigt att socialtjänstlagens mening följs och att de som handlägger försörjningsstöd är insatta i vilken roll de har och vilka regler som gäller. De två kursdagarna går igenom en del av regelverket

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 29 november

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS, ALT SE NYA DATUM VT-19: 7/2, 28/3, 25/4

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare med fokus på nya mandatperioden och nya kommunallagen

FULLTECKNAD - du kan anmäla dig till reservplats

MÅLGRUPP
Sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och direktioner. Även annan personal med ansvar för nämndadministrationen som t.ex. chefer och handläggare.Ordförande i nämnder och styrelser är också välkomna!

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LSS Grundkurs

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Kurser
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) – ett mångkulturellt kognitivt test

MÅLGRUPP
Läkare, sjuksköterskor, demenssjuksköterskor med erfarenhet av och kunskap om MMSE och vana att utreda minnessvikt/demenssjukdom.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Smärta hos äldre

MÅLGRUPP
Chefer inom äldreomsorg och hemsjukvård, MAS, MAR, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och fysioterapeut.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 12 december

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Indirekt Ledarskap (IL)

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer såväl som statlig, kommunal och privat verksamhet.
Önskvärt är att ha egen erfarenhet som indirekt ledare, det vill säga ha minst en organisatorisk nivå under sig.

Innehållet kan skräddarsys för ledningsgruppsanpassa genomförande.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Kurser
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning - För personal inom vård och omsorg

MÅLGRUPP

Personal inom vård och omsorg

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 7 februari

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Brukarinflytande/ Empowerment - Arbeta med mig, inte för mig

MÅLGRUPP:

En utbildning för verksamheter inom socialpsykiatrin som vill komma vidare med sitt arbete i brukarinflytande. Hur
kan vi skapa en verksamhet med ökat brukarinflytande?

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 19 mars

MÅLGRUPP

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 28 mars

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall

MÅLGRUPP. enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 25 april

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 19 mars

MÅLGRUPP

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan