Sök utbildning

Visa alla

Din sökning resulterade i 59 aktiviteter

Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Kan vi prata om rasism?

Vilka dilemman och utmaningar kopplade till rasism möter du i din yrkesvardag? Hur kan rasism motverkas? Välkommen till en mötesplats där kunskapspass blandas med samtal om rasism kopplat till din yrkesvardag.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Linda Karlsson
Anmälan
Typ:
Information/Inspiration
Ämnesområde:
Integration / Migration

Integration i boendemiljön

Integration sker på många platser, en av dem är boendemiljön. De senaste åren har många nyanlända tagits emot i Göteborgsregionen. Bostadsbolagen är en viktig aktör för integrationen. Välkommen till en mötesplats där du får redskap och kunskap om interkulturell dialog.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Linda Karlsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 48

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat). UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Detaljprogram
Utbildare:
Sofi Bäckelin
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Engelska för kommun och offentlig sektor

Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och offentlig sektor. Lär dig vilka fraser och uttryck som är lämpliga i olika situationer. Kursen fokuserar på det talade språket.

Detaljprogram
Utbildare:
Anna-Karin Murray
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Ny Kommunal- och Förvaltningslag

Nya krav på tjänstemän i offentlig verksamhet. Två dagar med genomgång av de nya lagarna. Kommunallagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018 och ersätter den nuvarande från 1991. Den nya lagen är baserad på utredningen ”En kommunallag för framtiden” och behandlades i riksdagen juni 2017. Förvaltningslagen – för första gången på 30 år har riksdagen beslutat om en ny Förvaltningslag och träder i kraft 1 juli 2018. Den nya lagen ställer ökade krav påeffektivitet i förvaltningsprocessen.

Detaljprogram
Utbildare:
Jan Turvall
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Information/Inspiration
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Livsmedelshygien - Lika viktigt för alla!

Säker mat är ett gemensamt ansvar för alla som på något sätt hanterar eller serverar mat. Kunskap och motivation är bästa sättet att förebygga matförgiftningar.

Detaljprogram
Utbildare:
Eleonor Schütt
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Att arbeta i offentlig förvaltning - regler och praxis!

Fyra dagars utbildning under våren 2018 om Offentlighet & sekretess, Kommunallagen, Förvaltningslagen samt Mötesteknik.

Detaljprogram
Utbildare:
Jan Turvall
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Radical Collaboration - Förtroendefullt samarbete

Vi erbjuder ett utvecklingsprogram under 3 dagar, inspirerat av The Human Element och Win-Win från Harvard University. Radical collaboration ger insikt om hur man framgångsrikt förhandlar vid intressemotsättningar och hur man förebygger och löser konflik

Detaljprogram
Utbildare:
Jonas Wirén
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

UL är ett förhållningssätt och utbildningen ger ökad självinsikt. Syftet är att stödja din utveckling mot att i högre grad använda ledarbeteenden som stimulerar såväl dina medarbetare och andra som dig själv. Målet är personligt ansvarstagande, självständighet, lärnade och utveckling samt att bidra till en lärnade orgnaisation.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

UL är ett förhållningssätt och utbildningen ger ökad självinsikt. Syftet är att stödja din utveckling mot att i högre grad använda ledarbeteenden som stimulerar såväl dina medarbetare och andra som dig själv. Målet är personligt ansvarstagande, självständighet, lärnade och utveckling samt att bidra till en lärnade orgnaisation.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

The Human Element - Den goda organisationen

Vi erbjuder dig att delta i The Human Element, ett femdagars seminarium i internatform.THE vänder sig till alla som vill öka sin självkännedom och medvetenhet för att skapa ett effektivt ledarskap, prestationer och relationer utöver det vanliga.

Detaljprogram
Utbildare:
Jonas Wirén
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 10

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat). UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Detaljprogram
Utbildare:
Sofi Bäckelin
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 20

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat). UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Detaljprogram
Utbildare:
Sofi Bäckelin
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 22

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat). UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Detaljprogram
Utbildare:
Sofi Bäckelin
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Fortsättningskurs Registratorer

En utbildning för dig som tidigare gått GRs utbildning för registratorer och vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator. Kursen blandar repetition och fördjupning av med teori och större övningar som till viss del ska göras mellan kursdagarna.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

INTRESSEANMÄLAN till Kvalificerad processledarutbildning 2018

Påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering

Utbildare:
Karolina Isaksson
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

The Human Element - Den goda organisationen

Vi erbjuder dig att delta i The Human Element, ett femdagars seminarium i internatform.THE vänder sig till alla som vill öka sin självkännedom och medvetenhet för att skapa ett effektivt ledarskap, prestationer och relationer utöver det vanliga. THE bygger på FIRO-teorins grundprinciper: Självinsikt - en förutsättning för personlig och professionell utveckling. Öppenhet – den stora förenklaren i privata och professionella relationer. Självbestämmande – att ta ansvar, göra medvetna val och bestämma över mitt liv frigör energi och skapar handlingskraf och glädje.

Detaljprogram
Utbildare:
Jonas Wirén
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kvalificerad processledarutbildning

Påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering

Detaljprogram
Utbildare:
Karolina Isaksson
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Vidareutveckling efter UGL

GR erbjuder nu Dig som genomgått UGL en unik möjlighet att ytterligare vidareutveckla dina kunskaper inom UGL:s målområden.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

UtvecklingsAkademin är en satsning på medicinskt ansvariga för sjukvård och rehabilitering samt verksamhetschefer i kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Utbildningen består av fyra sammanhängande delprogram med start i februari 2018 och avslut i december 2018. Du kan välja att gå hela programmet eller delar av det.

Detaljprogram
Utbildare:
Susanne Wallin Pettersson
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning för äldreomsorgen start 11 jan

Tredagars grundkurs i MI - Motiverande Samtal. Kursen vänder sig till i första hand till biståndshandläggare inom äldreomsorgen som på olika sätt har utforskande och förändringsinriktade samtal med brukare, anhöriga, patienter eller medarbetare. Inga fö

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildningsdag- För baspersonal inom äldreomsorgen

Under dagen får du kunskap om hur utforskande samtal kan föras med vårdtagare/anhöriga för att vara förändrings- och motivationsinriktade. Inga förkunskaper krävs om MI

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildningsdag- För baspersonal inom äldreomsorgen

Under dagen får du kunskap om hur utforskande samtal kan föras med vårdtagare/anhöriga för att vara förändrings- och motivationsinriktade. Inga förkunskaper krävs om MI

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Förbättringsverkstad - från idé till verksamhet

MÅLGRUPP Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation; t.ex. chefer, samordnare/koordinator, verksamhetsutvecklare, förändrings-, utbildnings-, projekt- eller processledare. Kom gärna flera från samma enhet eller verksamhet så blir det lättare att jobba vidare på hemmaplan.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Hur förebygger vi psykisk ohälsa och främjar psykisk hälsa hos äldre?

Den här konferensen handlar om hur vi kan förebygga den psykiska ohälsan och främja den psykiska hälsan hos äldre. Du kommer få ta del av aktuell forskning och exempel på förebyggande arbete.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

IPS Individual Placement and Support 12 dec

IPS står för ”Individual Placement and Support” och är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa. I vetenskapliga utvärderingar har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Supported Employment Grundutbildning

Grundutbildning 4 dagar. Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment: • Överenskommelse med klient • Yrkesprofil • Jobbsökande • Arbetsgivarengagemang • Stöd på och utanför arbetsplatsen.

Detaljprogram
Utbildare:
Fredrik Samuelsson
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

IPS Individual Placement and Support 12 dec

IPS står för ”Individual Placement and Support” och är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa. I vetenskapliga utvärderingar har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialrätt - delkurs Ekonomiskt bistånd

I ett integrerande och rättssäkert samhälle är det viktigt att socialtjänstlagens mening följs och att de som handlägger försörjningsstöd är insatta i vilken roll de har och vilka regler som gäller. De två kursdagarna går igenom en del av regelverket

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Kurser
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att hjälpa nya att skapa en struktur i sitt arbete - barn och unga

En utbildningsdag inom ramen för Yrkesresan. Hur kan vi med hjälp av en ökad förståelse för inlärning och professionsutveckling i kombination med förslag på konkreta verktyg och strategier för arbetsplanering förbättra inskolningsperioden för våra nyanställda?

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Cristina Dahlberg
Anmälan
Typ:
Kurser
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att hjälpa nya socialsekreterare att skapa en struktur i sitt arbete

Hur kan vi med hjälp av en ökad förståelse för inlärning och professionsutveckling i kombination med förslag på konkreta verktyg och strategier för arbetsplanering förbättra inskolningsperioden för våra nya

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Grundkurs LSS -Om lagstiftningen och dess praktiska tillämpning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Tolkutbildning Kälvestensmodellen

Förkunskaper som krävs av kursdeltagarna • Förtrogen med familjehemsvård (rekrytering och uppföljning) • Grundutbildning i Kälvestensmodellen (djupintervjuformulär S Abrahamsson m.fl. 2012) Nämn var och när under övriga upplysningar vid anmälan. • Väl förtrogen med tregenerationsperspektivet. • Själv gjort 4-6 djupintervjuer med extern tolkare.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Kursledarutbildning - Ett hem att växa i

Kursledarutbildningen vänder sig till – de som kommer att hålla utbildning i materialet ”Ett hem att växa i” – de som inte har gått kursledarutbildning i materialet ”Ett hem att växa i” tidigare – de som har erfarenhet av familjehemsvård

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning 23 nov

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 6 dec

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 24 januari

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 7 mars

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 18 april

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 14 mars

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 23 maj

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Tejping – gestaltande kommunikation

Välkommen till en tvådagars grundkurs! Tejping är en metod, ett förhållningsätt som hjälper människor, både vuxna och barn att visuellt gestalta och förstå sina upplevelser och olika händelser de varit med om. Det kan vara nätverket, livslinjen, livssituationen eller en traumatisk upplevelse. Det kan också användas för att förbereda och därigenom trygga personen inför en situation eller möte som ska genomföras. Skeendet utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord eller i en sandlåda som står i bordshöjd. Metoden används vid behandling och utredning av barn, ungdomar och familjer inom till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård och habilitering.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Tejping – gestaltande kommunikation

Välkommen till en tvådagars grundkurs! Tejping är en metod, ett förhållningsätt som hjälper människor, både vuxna och barn att visuellt gestalta och förstå sina upplevelser och olika händelser de varit med om. Det kan också användas för att förbereda och därigenom trygga personen inför en situation eller möte som ska genomföras. Skeendet utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord eller i en sandlåda som står i bordshöjd.Metoden används vid behandling och utredning av barn, ungdomar och familjer inom till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård och habilitering.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Återhämtningsutbildningen för personal består av sex block som tillsammans ger deltagarna en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Efter utbildningen får alla deltagare en studieuppgift som redovisas vid en uppföljningsdag.

Detaljprogram
Utbildare:
Jouanita Törnström
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Återhämtningsutbildningen för personal består av sex block som tillsammans ger deltagarna en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Efter utbildningen får alla deltagare en studieuppgift som redovisas vid en uppföljningsdag.

Detaljprogram
Utbildare:
Jouanita Törnström
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt Målgrupp: Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Detaljprogram
Utbildare:
Jouanita Törnström
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motivational Enhancement Therapy (MET) Fördjupning

FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGEN bygger vidare på grundutbildningen på det viset att det ska gå att känna igen sig i MI-delarna och i MET-innehållet. Fördjupningsutbildningen innehåller repetition och syftar också till att deltagarna ska få ytterligare förståelse för MET och kunna göra kopplingar till sitt praktiska arbete med MET.

Detaljprogram
Utbildare:
Dick Ullerteg
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Ökad kunskap om Alzheimer och andra sjukdomar

En utbildning som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och vilka funktionsnedsättningar dessa för med sig och hur det påverkar den enskilde, förmåga och oförmåga, i det dagliga livet. En dag om olika symptom, hjärnskador, beteendeförändringar

Detaljprogram
Utbildare:
Sebastian Palmqvist
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

Projekt som arbetsform växer inom de flesta verksamheter och det gäller att både som beställare, styrgruppsmedlem, projektledare och projektgruppsmedlem ha kunskap och kompetens för de olika rollerna för att projekt ska vara effektivt som arbetsform. GR

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

Projekt som arbetsform växer inom de flesta verksamheter och det gäller att både som beställare, styrgruppsmedlem, projektledare och projektgruppsmedlem ha kunskap och kompetens för de olika rollerna för att projekt ska vara effektivt som arbetsform. GR

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

Efter den stora satsningen på bland annat kommunikation, bemötande och samverkan inom projektet Tillsynsutveckling i Väst ges anställda på våra arbetsplatser fortsatt möjlighet att skaffa sig samma kompetens som sina kollegor.

Detaljprogram
Utbildare:
Leena Wikmalm
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

Efter den stora satsningen på bland annat kommunikation, bemötande och samverkan inom projektet Tillsynsutveckling i Väst ges anställda på våra arbetsplatser fortsatt möjlighet att skaffa sig samma kompetens som sina kollegor.

Detaljprogram
Utbildare:
Leena Wikmalm
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

En utbildning som riktar sig till alla som vill nå konkreta resultat med en grupp – projektledare, processledare, verksamhetsutvecklare, arbetsledare, chefer. Den här utbildningen ger dig användbara verktyg och ett arbetssätt som gör att arbetet i olika slags grupper blir effektivt och gör det lätt att gå i mål – att nå fram till konkreta resultat och handling. Med allas engagemang och delaktighet.

Detaljprogram
Utbildare:
Karin Hedén
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

Ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd (autism, Aspergers syndrom, atypisk autism) löper risk att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Ibland är symtomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och kan dessut

Detaljprogram
Utbildare:
Lena Nylander
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVU - Lagen om vård av unga

Genomgång i form av dialog och diskussion kring gällande lagstiftning på området med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens innehåll. Dagen innehåller också en praktisk del kring rättsfall och domstolsprocessen som genomförs på Kammarrätten i Göte

Detaljprogram
Utbildare:
Ulrika Björkroth
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Cirklar
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Kurs om Vårdnadsöverflyttning

Kursen tar upp de situationer när socialnämnden ska ansöka om att flytta vårdnaden av ett barn till en särskilt förordnad vårdnadshavare. Vi kommer gå igenom handläggning, stämningsansökan och tingsrättprocessen. Kursen innehåller även information om vad en överflyttning av vårdnaden innebär för alla parter samt vem som kan utses till särskilt förordnad vårdnadshavare.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Nationella riktlinjer- För vård och omsorg vid demenssjukdom

Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande riktlinjerna. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner och ska ge stöd för styrning och ledning inom demensvården.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

På spaning efter ett socialt hållbart samhälle V

GR har i sin verksamhetsinriktning pekat ut social hållbarhet som ett fokuserat område. Sedan två år tillbaka finns en arbetsgrupp för social hållbarhet som består av socialchefer och samhällsbyggnadschefer från nätverken och som fokuserar på att arbeta med sociala aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Elisabeth Beijer
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Ökad delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning

FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) framhåller alla barns lika värde och rättigheter. I Sverige har uppskattningsvis 15 procent av alla barn och unga en funktionsnedsättning.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan