Sök utbildning

Visa alla

Din sökning resulterade i 58 aktiviteter

Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 26 mars

FULLBOKAD - SE NYA TILLFÄLLEN FÖR HÖSTEN 2018

Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.
En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Att arbeta i offentlig förvaltning - regler och praxis!

Offentlighet och sekretess 9 mars Genomförd
Kommunallagen 10 april
Förvaltningslag 23 maj
Mötesteknik 14 juni

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

FULLBOKAD - nytt utbildningstillfälle 17 maj

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Kurs i Bostadshyra

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
Alla som kommer i kontakt med bostadshyresfrågor inom t.ex. fastighetskontor, ekonomikontor,
individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg samt socialkontor m.fl.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

På spaning efter ett socialt hållbart samhälle VI

Målgrupp
Chefer och medarbetare samt förtroendevalda från GR-kommunerna inom det sociala området, utbildning, kultur, folkhälsa, samhällsbyggnad och kommunala bostadsbolag.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Sandra Goll-Rasmussen Nielsen
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Introduktion i Nyttorealisering

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling, planering och uppföljning inom den offentliga
sektorn. Du kan ingå i verksamhetsledningen, vara chef, verksamhetsutvecklare, metodansvarig, controller, projektbeställare, projektledare, projekt- controller eller jobba med portföljstyrning.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Ökad kunskap om Alzheimer och andra sjukdomar

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVLISTA

MÅLGRUPP
Enhetschefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och baspersonal
som möter personer med Alzheimers sjukdom eller annan kognitiv svikt hos äldre.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Vidareutveckling efter UGL

MÅLGRUPP
GR erbjuder nu Dig som genomgått UGL en unik möjlighet att ytterligare vidareutveckla dina kunskaper inom UGL:s målområden.
Vi ser gärna att du genomgått UGL där de två handledarna varit certifierade av
Försvarshögskolan

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 18 april

FULLBOKAD - SE NYA TILLFÄLLEN FÖR HÖSTEN 2018

Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.
En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Inbjudan till språkombudsutbildning

MÅLGRUPP
Du som arbetar inom kommunens vård och omsorg eller inom regionens sjukhusvård
som undersköterska/skötare eller motsvarande.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning - Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

FULLBOKAD - SE NYA TILLFÄLLEN FÖR HÖSTEN 2018

MÅLGRUPP
Befintliga och blivande projektledare inom kommunal verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Smärta hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

MÅLGRUPP
All personal som arbetar inom LSS, personal på boende och daglig
verksamhet, personlig assistans, sjuksköterskor, handläggare, biståndsbedömare,
utredare m.fl.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

BARNS LIVSVILLKOR - forskning om likvärdiga förutsättningar för barn och familjer

Välkommen till en konferens om barn- och familjeforskning!
Konferensen riktar sig till dig som arbetar med barn och familjer och som vill hålla dig uppdaterad med den senaste forskningen inom området. Under dagen
presenteras forskning om bland annat likvärdighet inom den svenska skolan, mobbning, familje- migration, elevhälsa och våld i familjen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Aktuella arbetsrättsliga frågor

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVLISTA

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personalchefer, förhandlingschefer, personalansvariga,personalhandläggare.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Information/Inspiration
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

MÅLGRUPP
Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare,
kommunikatörer m.m.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

The Human Element - Den goda organisationen

Vi erbjuder dig att delta i The Human Element, ett femdagars seminarium i internatform.THE
vänder sig till alla som vill öka sin självkännedom och medvetenhet för att skapa ett effektivt
ledarskap, prestationer och relationer utöver det vanliga.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Hur vill morgondagens seniorer bo?

FULLBOKAT - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
Planerare och chefer i kommuner, fastighetsägare, byggaktörer, arkitekter, pensionärsorganisationer och politiker samt övriga med engagemang för
framtidens boende för seniorer.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Vårdnadsöverflyttning

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som i arbetet kommer i kontakt med
vårdnadsöverflyttning, inklusive i arbetet med ensamkommande barn.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med att tillämpa Lex Sarah inom kommunal eller privat sektor.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Handläggning och dokumentation i socialtjänsten

MÅLGRUPP
Myndighetsutövare och utförare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Grundkurs i Vårdnadsutredningar

MÅLGRUPP
Personer som arbetar med familjerätt och behöver kunskaper i hur man gör vårdnadsutredningar.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Tejping – gestaltande kommunikation

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig främst till dig som
har minst två års erfarenhet av psykosocialt arbete.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildningsdag- För baspersonal inom äldreomsorgen

MÅLGRUPP
Baspersonal inom hemtjänst och särskilda boende för äldre.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 3 maj

FULLBOKAD - SE NYA TILLFÄLLEN FÖR HÖSTEN 2018

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn

MÅLGRUPP
Förtroendevalda, chefer och
medarbetare med strategiska funktioner
i GR-kommunerna och Gryning Vård

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Elisabeth Beijer
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Personlig assistans

MÅLGRUPP
Handläggare och chefer inom personlig assistans. Vissa grundkunskaper krävs.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning för dig som i ditt arbete möter personer som har problem med spel om pengar

En tredagars grundutbildning i MI – Motiverande samtal.
Utbildningen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med klienter som har problem med spel om pengar

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVU - Lagen om vård av unga

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
Chefer och socialsekreterare

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Behövs gemensam uppföljning och utvärdering av sammanhållen vård och omsorg om äldre?

MÅLGRUPP: Vårdcentralschefer, chefer inom kommunal hälso- och sjukvård samt
äldreomsorg, deltagare i vårdsamverkan, verksamhetsutvecklare och MAS/MAR.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Sara Nordenhielm
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 20

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat).
UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år.
Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVLISTA

MÅLGRUPP
inspektörer, handläggare, administratörer, chefer med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Utbildningen vänder sig till både erfarna och dig som är ny i yrket. Vi rekommenderar dig som är ny i
yrket att ha arbetat i alla fall sex månader innan du går utbildningen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning steg 2

GR bjuder in till en fördjupning, steg 2 i Motiverande samtal, MI.
Dagen vänder sig specifikt till dig som genomfört MI-grundkurs (3-dagar eller fler) samt MI-fördjupning (en eller flera dagar alt haft
MI-handledning).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialrätt - Ekonomiskt bistånd

MÅLGRUPP
All personal i kommunen som arbetar, och kommer i kontakt med frågor rörande ekonomiskt bistånd.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 23 maj

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS. SE ÄVEN NYA TILLFÄLLEN HÖSTEN 2018.

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 22

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat).
UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år.
Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Ny Förvaltningslag! Nya krav på tjänstemän i offentlig verksamhet.

För första gången på 30 år har riksdagen beslutat om en ny
Förvaltningslag och lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Den nya
lagen ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Interkulturell vård och omsorg

MÅLGRUPP
Medarbetare och chefer inom kommunens vård och omsorg för äldre.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Linda Karlsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning för dig som i ditt arbete möter personer som har problem med spel om pengar

En tredagars grundutbildning i MI – Motiverande samtal.
Utbildningen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med klienter som har problem med spel om pengar

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Grundutbildning Kälvestensmodellen

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 6 september

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS ALT SE NYTT TILLFÄLLE 18/10 RESP 15/11

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Supported Employment Grundutbildning

Grundutbildning 4 dagar.
Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:
• Överenskommelse med klient
• Yrkesprofil
• Jobbsökande
• Arbetsgivarengagemang
• Stöd på och utanför arbetsplatsen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Familjerätt

Målgrupp
Handläggare och enhetschefer med ansvar för
familjerättsliga frågor inom kommunal verksamhet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Kurser
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) – ett mångkulturellt kognitivt test

MÅLGRUPP
Läkare, sjuksköterskor, demenssjuksköterskor med erfarenhet av och kunskap om MMSE och vana att utreda minnessvikt/demenssjukdom.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Återfallsprevention

MÅLGRUPP
Sjuksköterska, mentalskötare, socialsekreterare, behandlingsassistent, socialpedagog, boendestödjare samt terapeuter som möter målgrupp med missbruks- och beroendeproblematik.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motivational Enhancement Therapy (MET)

MÅLGRUPP
Personer som i sitt arbete möter och motiverar personer med
missbruksproblematik.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 11 oktober

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 18 oktober

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

Målgrupp: Medicinskt ansvarig för sjukvård och rehabilitering samt verksamhetschef
i privat och kommunal hälso- och sjukvård (max 25 deltagare).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

MÅLGRUPP
GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 15 november

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

MÅLGRUPP
Personal och chefer som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med autism med eller utan utvecklingsstörning.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning steg 2

GR bjuder in till en fördjupning, steg 2 i Motiverande samtal, MI.
Dagen vänder sig specifikt till dig som genomfört MI-grundkurs (3-dagar eller fler) samt MI-fördjupning (en eller flera dagar alt haft
MI-handledning).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 12 december

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan