Sök utbildning

Visa alla

Din sökning resulterade i 59 aktiviteter

Typ:
Kurser
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) – ett mångkulturellt kognitivt test

RUDAS är ett multikulturellt kognitivt screeninginstrument som utvecklades i Australien
2004 och som används internationellt. RUDAS är minimalt påverkat av språk, kultur och
utbildningsnivå. Genom film och föreläsning kommer vi att introducera er i utförandet
och tolkningen av detta test, samt informera kring användandet av tolk.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Att arbeta i offentlig förvaltning - regler och praxis!

Fyra dagars utbildning under våren 2018 om Offentlighet & sekretess, Kommunallagen, Förvaltningslagen samt Mötesteknik.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Radical Collaboration - Förtroendefullt samarbete

Vi erbjuder ett utvecklingsprogram under 3 dagar, inspirerat av The Human Element
och Win-Win från Harvard University. Radical collaboration ger insikt om hur man
framgångsrikt förhandlar vid intressemotsättningar och hur man förebygger och löser konflik

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

UL är ett förhållningssätt och utbildningen ger ökad självinsikt.
Syftet är att stödja din utveckling mot att i högre grad använda ledarbeteenden
som stimulerar såväl dina medarbetare och andra som dig själv. Målet är
personligt ansvarstagande, självständighet, lärnade och utveckling samt att bidra till en lärnade orgnaisation.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

UL är ett förhållningssätt och utbildningen ger ökad självinsikt.
Syftet är att stödja din utveckling mot att i högre grad använda ledarbeteenden
som stimulerar såväl dina medarbetare och andra som dig själv. Målet är
personligt ansvarstagande, självständighet, lärnade och utveckling samt att bidra till en lärnade orgnaisation.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

The Human Element - Den goda organisationen

Vi erbjuder dig att delta i The Human Element, ett femdagars seminarium i internatform.THE
vänder sig till alla som vill öka sin självkännedom och medvetenhet för att skapa ett effektivt
ledarskap, prestationer och relationer utöver det vanliga.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Vidareutveckling efter UGL

GR erbjuder nu Dig som genomgått UGL en unik möjlighet att ytterligare vidareutveckla dina kunskaper inom UGL:s målområden.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 10

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat).
UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år.
Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 20

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat).
UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år.
Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 22

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat).
UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år.
Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Ny Förvaltningslag! Nya krav på tjänstemän i offentlig verksamhet.

För första gången på 30 år har riksdagen beslutat om en ny
Förvaltningslag och lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Den nya
lagen ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen.
Möjligheterna till snabbare ärendehantering med modern
elektronisk kommunikation betonas i förarbetena till lagen.
Regelverket byggs ut för att värna rättssäkerheten och ytterligare
lägga fokus på ledorden: Legalitet, Objektivitet och Proportionalitet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Hur vill morgondagens seniorer bo?

Den här dagen kommer att handla om frågor som: Hur kan man planera bostäder för
seniorer som håller i femtio eller hundra år framåt i tiden? Kommer morgondagens
seniorer att ha samma behov, önskemål och livsstil som dagens? Är det stora
skillnader mellan olika generationer? Hur kommer behoven av vård och omsorg att se
ut i framtiden?

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kvalificerad processledarutbildning

Påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

FULLTECKNAD Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

UtvecklingsAkademin är en satsning på medicinskt ansvariga för sjukvård
och rehabilitering samt verksamhetschefer i kommunens vård- och omsorgsverksamhet.
Utbildningen består av fyra sammanhängande delprogram med
start i februari 2018 och avslut i december 2018. Du kan välja att gå hela
programmet
eller delar av det.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Handläggning och dokumentation i socialtjänsten

Övergripande om socialtjänstens
ansvar för olika grupper, allmänna
handläggningsregler med mera.
Handläggning och dokumentation av:
• Ansökningar och anmälningar
• Utredningsarbetet i olika
verksamheter
• Bedömning och individuell
behovsprövning
• Beslut
• Uppdrag till utförarna
Handläggning av överklagande.
Dokumentation under utredning och
genomförande.
Planering av insatser:
• vårdplan
• genomförandeplan
Uppföljning hos nämnd och utförare.
Att avsluta insats och sammanställa
slutanteckning.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildningsdag- För baspersonal inom äldreomsorgen

Under dagen får du kunskap om hur utforskande samtal kan föras med
vårdtagare/anhöriga för att vara förändrings- och motivationsinriktade. Inga
förkunskaper krävs om MI

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Förbättringsverkstad - från idé till verksamhet

Förändring, förbättring, lärande – att arbeta med verksamhetsutveckling handlar
om att hantera många processer. Det handlar om alla steg, från initiering av en idé
till uppföljning av om det faktiskt fungerade som tänkt. Därför har FoU i Väst/GR
satt ihop en utbildning som innehåller såväl teori som praktik och som utgår från varje
deltagares eget arbete.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Smärta hos äldre

Trots att smärta drabbar så stor del av vår befolkning så vet vi att kunskapen
tyvärr är begränsad vad gäller smärta och framför allt långvarig smärta. Smärta
hos äldre är inget undantag, de äldre blir ofta både underdiagnostiserade och
ibland underbeha

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Hur förebygger vi psykisk ohälsa och främjar psykisk hälsa hos äldre?

Den här konferensen handlar om hur vi kan förebygga den psykiska ohälsan och främja den psykiska hälsan hos äldre. Du kommer få ta del av aktuell forskning och exempel
på förebyggande arbete.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Supported Employment Grundutbildning

Grundutbildning 4 dagar.
Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment:
• Överenskommelse med klient
• Yrkesprofil
• Jobbsökande
• Arbetsgivarengagemang
• Stöd på och utanför arbetsplatsen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Smärta hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

På denna utbildning får du lära dig på vilket sätt personer med intellektuell funktionsnedsättning
kan förmedla smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras
av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande, men också uttrycket ”hög smärttröskel” som ofta förekommer, kan krångla till det för oss. På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialrätt - Ekonomiskt bistånd

I ett integrerande och rättssäkert
samhälle är det viktigt att socialtjänstlagens
mening följs och att de
som handlägger försörjningsstöd är
insatta i vilken roll de har och vilka
regler som gäller. De två kursdagarna
går igenom en del av regelverket

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialrätt - för personer som arbetar som socialsekreterare men inte har socionomexamen grundpaket

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal - Vad är det och
hur gör man? En tredagars grundkurs
INNEHÅLL:
Vad säger lagen?
Olika typer av samarbetssamtal och
familjemedling
Olika skolor inom familjemedling
Hur gör man i praktiken?
Inledande enskilda samtal
Hur screenar man för våld och hot?

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Grundutbildning Kälvestensmodellen

Utbildningens upplägg
Utbildningen genomförs med 4-8 deltagare.
Vid första utbildningstillfället (heldag) går vi igenom
• Historik
• Några centrala teoribegrepp
• Presentation av intervjuformulärets olika delar

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Grundkurs i socialrätt för chefer inom socialtjänstens utförarverksamhet

Denna utbildning vänder sig till Dig som är chef inom socialtjänstens utförarverksamhet.
Syftet med dagen är att ge en grundläggande kunskap om sociallagstiftningen, främst
Socialtjänstlagen, och det regelverk som finns under genomförande och uppföljning av insatser. De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som bedrivs enligt både SoL och
LSS.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Vårdnadsöverflyttning

Socialnämnden har i olika sammanhang skyldighet att agera för att barn
ska få ny vårdnadshavare. Vårdnadsöverflyttning efter långvarig familjehemsplacering
är en sådan situation, men det kan också bli aktuellt vid brister
i omsorgen eller när vårdnadshavare har varaktigt förhinder eller avlider.
Under dagen ges en grundläggande genomgång av det regelverk som gäller i
de olika situationerna samt vilka krav som ställs på handläggningen i de olika
delarna av processen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Lex Sarah är en viktig del av arbetet med systematiskt kvalitetsarbete inom hela
socialtjänstens verksamhetsområde, inklusive LSS. Nämnden eller huvudmannen är
ansvarig för att det finns rutiner och arbetsformer som säkerställer att detta hanteras
på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.
Syftet med denna halvdag är att ge en grundläggande genomgång av det regelverk
som gäller, och utifrån detta ge vägledning gällande arbetet i praktiken, främst med
fokus på utredning och åtgärder.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med
att tillämpa Lex Sarah inom kommunal eller privat sektor.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 24 januari

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 7 mars

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 18 april

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 14 mars

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 23 maj

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 26 mars

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Tejping – gestaltande kommunikation

Välkommen till en tvådagars grundkurs!

Tejping är en metod, ett förhållningsätt som hjälper människor, både vuxna och barn att visuellt gestalta och förstå sina upplevelser och olika händelser de varit med om. Det kan vara nätverket, livslinjen, livssituationen eller en traumatisk upplevelse. Det
kan också användas för att förbereda och därigenom trygga personen inför en situation eller möte som ska genomföras. Skeendet utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord eller i en sandlåda som står i bordshöjd. Metoden används vid behandling och utredning av barn, ungdomar och familjer inom
till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård och habilitering.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Tejping – gestaltande kommunikation

Välkommen till en tvådagars grundkurs!

Tejping är en metod, ett förhållningsätt som hjälper människor, både vuxna och barn att visuellt gestalta och förstå sina upplevelser och olika händelser de varit med om. Det kan också användas för att förbereda och därigenom trygga personen inför en situation
eller möte som ska genomföras. Skeendet utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord eller i en sandlåda som står i bordshöjd.Metoden används vid behandling och utredning av barn, ungdomar och familjer inom
till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård och habilitering.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Återhämtningsutbildningen för personal består av sex block som tillsammans ger
deltagarna en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Efter utbildningen
får alla deltagare en studieuppgift som redovisas vid en uppföljningsdag.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Återhämtningsutbildningen för personal består av sex block som tillsammans ger
deltagarna en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Efter utbildningen
får alla deltagare en studieuppgift som redovisas vid en uppföljningsdag.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt
Målgrupp: Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Återhämtningsutbildningen för personal består av sex block som tillsammans ger
deltagarna en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Efter utbildningen
får alla deltagare en studieuppgift som redovisas vid en uppföljningsdag.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motivational Enhancement Therapy (MET)

Utbildning i Motivational Enhancement Therapy (MET) syftar till att deltagarna,
efter utbildningen, ska ha kompetens för att kunna arbeta med
MET i kliniskt arbete i varierande arenor, situationer och möten. Utbildningen
syftar också till en förståelse

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Återfallsprevention

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat behandlingsprogram som syftar till att förebygga återfall
vid beroende. ÅP utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och lämpar sig väl i
behandling, öppenvård, eftervård och i stödkontakter. Målsättningen är att visa klienterna
alternativ till att kunna hantera sina problem med hjälp av aktiva beteendemässiga och/
eller kognitiva metoder

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Ökad kunskap om Alzheimer och andra sjukdomar

En utbildning som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och vilka
funktionsnedsättningar
dessa för med sig och hur det påverkar den enskilde,
förmåga och oförmåga,
i det dagliga livet. En dag om olika symptom, hjärnskador,
beteendeförändringar

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Aktuella arbetsrättsliga frågor

Kursen vänder sig till personalchefer, förhandlingschefer, personalansvariga,personalhandläggare m.fl. som vill informera sig om beslutade och föreslagna ändringar i lagstiftningen samt den utveckling som skett i rättspraxis.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

FULLTECKNAD Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

Målgrupp och syfte
Projekt som arbetsform växer inom de flesta verksamheter och det gäller att både som
beställare, styrgruppsmedlem, projektledare och projektgruppsmedlem ha kunskap och
kompetens för de olika rollerna för att projekt ska vara effektivt som arbetsform.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

FULLTECKNAD Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

Projekt som arbetsform växer inom de flesta verksamheter och det gäller att både som
beställare, styrgruppsmedlem, projektledare och projektgruppsmedlem ha kunskap och
kompetens för de olika rollerna för att projekt ska vara effektivt som arbetsform.
GR

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

Projekt som arbetsform växer inom de flesta verksamheter och det gäller att både som
beställare, styrgruppsmedlem, projektledare och projektgruppsmedlem ha kunskap och
kompetens för de olika rollerna för att projekt ska vara effektivt som arbetsform.
GR

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

Projekt som arbetsform växer inom de flesta verksamheter och det gäller att både som beställare, styrgruppsmedlem, projektledare och projektgruppsmedlem ha kunskap och kompetens för de olika rollerna för att projekt ska vara effektivt som arbetsform.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

Efter den stora satsningen på bland annat kommunikation, bemötande
och samverkan inom projektet Tillsynsutveckling i Väst ges anställda på
våra arbetsplatser fortsatt möjlighet att skaffa sig samma kompetens
som sina kollegor.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

Efter den stora satsningen på bland annat kommunikation, bemötande
och samverkan inom projektet Tillsynsutveckling i Väst ges anställda på
våra arbetsplatser fortsatt möjlighet att skaffa sig samma kompetens
som sina kollegor.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

En utbildning som riktar sig till alla som vill nå konkreta
resultat med en grupp – projektledare, processledare,
verksamhetsutvecklare, arbetsledare, chefer.
Den här utbildningen ger dig användbara verktyg och ett arbetssätt som gör att arbetet i olika

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Kurs i Bostadshyra

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av
hyresförhållanden och uppsägningar m.m.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Introduktion i Nyttorealisering

GR erbjuder Ekonomistyrningsverkets (ESV) tvådagarskurs i Göteborg.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling, planering och uppföljning inom den offentliga
sektorn. Du kan ingå i verksamhetsledningen,
vara chef, verksamhetsutvecklare, metodansvarig, controller,
projektbeställare, projektledare,
projekt- controller eller jobba med portföljstyrning.

Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

Ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd (autism, Aspergers syndrom, atypisk autism) löper risk att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Ibland är symtomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och kan dessut


Målgrupp
Personal och chefer som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med autism
med eller utan utvecklingsstörning.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVU - Lagen om vård av unga

Genomgång i form av dialog och diskussion kring gällande lagstiftning på området med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens innehåll.
Dagen innehåller också en praktisk del kring rättsfall och domstolsprocessen som genomförs på Kammarrätten i Göte

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Introduktionsdag ”Spelberoende” Upptäck och ge akuta insatser vid problem med spel om pengar

Denna utbildningsdag syftar till att ge en introduktion till problem med spel om
pengar, att ge kunskap och färdigheter i att känna igen och identifiera spelproblem, samt att genomföra screening, psykopedagogiska och akuta psykologiska insatser.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Spelproblem i fokus - Vad säger lagen, forskningen och praktiken?

FULLTECKNAD
Från den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och landsting/regioner blir ålagda
att både förebygga, samarbeta och behandla spelproblem, liksom de i dag har
en skyldighet att förebygga, samarbeta och behandla missbruk av alkohol
och
andra beroendeframkallande substanser. De ska också aktivt motverka att barn
och unga spelar om pengar. Barn som har föräldrar/närstående
i hemmet med
allvarliga spelproblem ska få råd och stöd.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Nationella riktlinjer- För vård och omsorg vid demenssjukdom

Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg
vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande
riktlinjerna. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner och ska
ge stöd för styrning och ledning inom demensvården.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

FULLBOKAD (det går bra att anmäla sig till reservlista) - Nya GRannar - Workshop i traumamedveten omsorg II

Projekt Nya Grannar bjuder in till en heldag om Traumamedveten omsorg (TMO). Workshopen vänder sig till dig som möter barn/ungdomar i skolan samt under kultur- och fritidsaktiviteter som varit med om potentiellt traumatiska upplevelser, exempelvis i samban

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan