Sök utbildning

Visa alla

Din sökning resulterade i 63 aktiviteter

Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Värt att veta om ungas livssituation

MÅLGRUPP

Politiker, förvaltningschefer, chefstjänstemän, medarbetare inom berörda verksamhetsområden, representanter från ungdomsforum.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall

FULLTECKNAD - men du anmäla dig till reservplats. Nytt utbildnkingstillfälle 8 april 2019, se nedan för anmälan.

MÅLGRUPP. enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

Kursens syfte är, att med stöd av ledarskapsmodellen samt en 360-graders inventering av deltagarens aktuella ledarbeteenden, ge verktyg till reflektion, analys och utveckling av sina dagliga ledarhandlingar.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

Målgrupp: Medicinskt ansvarig för sjukvård och rehabilitering samt verksamhetschef
i privat och kommunal hälso- och sjukvård (max 25 deltagare).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

MÅLGRUPP
Socialsekreterare och chefer som arbetar med placering av barn och unga.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

FULLBOKAD - det går bra att anmäla sig till reservplats

MÅLGRUPP
GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

18+ Vad händer nu?

FULLBOKAD -DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS


MÅLGRUPP
Personer verksamma inom det civila
samhället, Västra Götalandsregionen, kommuner (socialtjänst, överförmyndarnämnder,
skolor, lokala BRÅ), Migrationsverket, Polisen med flera.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Ulla-Britt Caping Salas
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

Välkommen till en utbildning om medskapande mötesledning

MÅLGRUPP:
Dagen vänder sig till dig i någon av projekt HälsoGReppets tolv medverkande kommuner som arbetar som chef på någon nivå inom sektorerna vård och omsorg, funktionshinder eller barnomsorg.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Malin Isaksson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
Målgrupp är inspektörer, handläggare, administratörer, chefer med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Utbildningen vänder sig till både erfarna och dig som är ny i yrket. Vi rekommenderar dig som är ny i yrk

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs 6 november

En tredagars grundutbildning i MI – Motiverande samtal.
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

MÅLGRUPP
GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Förebyggande demensomsorg – med fokus på forskning, samhälle och personal

MÅLGRUPP
Förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och baspersonal som möter personer med kognitiv sjukdom (demenssjukdom).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Information/Inspiration
Ämnesområde:
EU & Internationellt samarbete

Välkommen till en EU-frukost den 12 november - Stad och land– hur stödjer EU samspelet och relationen dem emellan?

MÅLGRUPP
EU-frukosten riktar sig till dig som arbetar med samhällsplanering, hållbarhetsarbete, näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling, stadsutveckling, livsmedelsfrågor och som är intresserad av att få kunskap om hur EU kan bidra till att stärka relationen mellan stad och land.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Riddington
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 46

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30
år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket
beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Hållbart resande i samhällsplaneringen - från teori till verklighet

KURSEN RIKTAR SIG TILL samhällsplanerare, trafikingenjörer, exploateringsingenjörer,
miljöstrateger, miljöutredare och alla som jobbar med hållbart resande.
För att få maximal nytta av kursen rekommenderar vi starkt att du kommer
tillsammans med kollegor med andra funktioner i kommunen.

Kursen riktar sig främst till nya deltagare, då innehållet i väsentliga delar är det
samma som förra omgången.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Momskurs för kommuner

MÅLGRUPP: Kursen vänder sig till anställda inom kommunen som i sitt arbete behöver förbättra och fördjupa sina kunskaper inom momsområdet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Grundutbildning för registratorer

En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator!

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs 15 november

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS, ALT SE NYA DATUM VT-19: 7/2, 28/3, 25/4

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

FULLTECKNAD - du kan amnäla dig till reservplats.
Nytt utbildkngsdatum 7 mars 2019 se nedan.

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Bemötande av hot och våld i arbetslivet

Föreläsningen tar upp verklighetstrogna situationer och ger konkreta verktyg, perspektiv på självkännedom, vetenskapliga perspektiv på aggressivitet, hotfulla klienter, riskfyllda
situationer och strategier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige. Fortsättningsutbildning

MÅLGRUPP OCH FÖRKUNSKAPER

Miljösamverkans målgrupp är inspektörer, handläggare, administratörer, chefer
med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. För att anmäla dig till utb ildningenen ska du ha genomfört alla tre dagarna i den utbildning i kommunikation och bemötande som arrangeras av Miljösamverkan eller tidigare av Tillsynsutveckling i Väst.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVU - Lagen om vård av unga

MÅLGRUPP
Chefer och socialsekreterare

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Diagnos och behandling av Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar – för läkare och sjuksköterskor

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, demenssjuksköterskor,
äldresjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

MÅLGRUPP
Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.m.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

MÅLGRUPP
Personal och chefer som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med autism med eller utan utvecklingsstörning.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Fördjupning steg 2

GR bjuder in till en fördjupning, steg 2 i Motiverande samtal, MI.
Dagen vänder sig specifikt till dig som genomfört MI-grundkurs (3-dagar eller fler) samt MI-fördjupning (en eller flera dagar alt haft
MI-handledning).

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Information/Inspiration
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Kommunikationens ABC - från teori till praktik

Upplägget syftar till att ge deltagarna:
– En förståelse för hur kommunikativ förmåga påverkar medarbetares och organisationers
möjligheter att lyckas i sin arbetsvardag.
– En teoretisk plattform att stå på, där etablerade teorier, modeller och begrepp gås igenom.
– Ett antal handfasta kommunikativa verktyg som deltagarna kan nyttja i vardagen.
– Ökade kunskaper om såväl egna som gruppers kommunikationsmönster.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Grundkurs i bostadshyra. En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.

MÅLGRUPP

Alla som kommer i kontakt med bostadshyresfrågor inom t.ex. fastighetskontor, ekonomikontor, individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg samt socialkontor m.fl.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 48

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30
år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket
beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

The Human Element - Den goda organisationen

MÅLGRUPP:
Vi vänder oss till alla ledare som vill öka sin personliga kompetens och självkännedom.Till dig som vill skaffa dig möjlighet till förbättrade relationer och en djupare förståelse för människors och gruppers utveckling. Seminariet är särskilt värdefullt för dig som leder andra.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Socialrätt - delkurs Ekonomiskt bistånd

I ett integrerande och rättssäkert samhälle är det viktigt att socialtjänstlagens mening följs och att de som handlägger försörjningsstöd är insatta i vilken roll de har och vilka regler som gäller. De två kursdagarna går igenom en del av regelverket

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - tredagars grundkurs 29 november

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS, ALT SE NYA DATUM VT-19: 7/2, 28/3, 25/4

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare med fokus på nya mandatperioden och nya kommunallagen

FULLTECKNAD - du kan anmäla dig till reservplats

MÅLGRUPP
Sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och direktioner. Även annan personal med ansvar för nämndadministrationen som t.ex. chefer och handläggare.Ordförande i nämnder och styrelser är också välkomna!

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LSS Grundkurs

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - fördjupning

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta med LSS och är i behov av fördjupade kunskaper om LSS och den praktiska tillämpningen av lagen.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Kurser
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) – ett mångkulturellt kognitivt test

MÅLGRUPP
Läkare, sjuksköterskor, demenssjuksköterskor med erfarenhet av och kunskap om MMSE och vana att utreda minnessvikt/demenssjukdom.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att hjälpa nya socialsekreterare att skapa en struktur i sitt arbete

MÅLGRUPP
Förste socialsekreterare, arbetsledare
och chefer inom socialtjänsten och
andra ansvariga för introduktion av
nya socialsekreterare.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Smärta hos äldre

MÅLGRUPP
Chefer inom äldreomsorg och hemsjukvård, MAS, MAR, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och fysioterapeut.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Samtal med barn & Bedöma barns mognad

Seminarium med Socialstyrelsen om två kunskapsstöd


MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare och metodstödjare inom den sociala barnavårdens utredar- och utförarenheter i kommuner som ingår i Yrkesresan.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Cristina Dahlberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Fördjupning 12 december

FULLBOKAD - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Indirekt Ledarskap (IL)

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer såväl som statlig, kommunal och privat verksamhet.
Önskvärt är att ha egen erfarenhet som indirekt ledare, det vill säga ha minst en organisatorisk nivå under sig.

Innehållet kan skräddarsys för ledningsgruppsanpassa genomförande.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Kurser
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - För personal inom vård och omsorg

MÅLGRUPP

Personal inom vård och omsorg

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet.4 februari

MÅLGRUPP

GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig
till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal
verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera
och leda projekt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Interkulturell kompetens

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till medarbetare och chefer inom offentlig sektor
som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar. Inga förkunskaper krävs.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motivational Enhancement Therapy (MET) - 3 heldagar

MÅLGRUPP
Personer som i sitt arbete möter och motiverar personer med
missbruksproblematik.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs 7 februari

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Brukarinflytande/ Empowerment - Arbeta med mig, inte för mig

MÅLGRUPP:

En utbildning för verksamheter inom socialpsykiatrin som vill komma vidare med sitt arbete i brukarinflytande. Hur
kan vi skapa en verksamhet med ökat brukarinflytande?

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet.25 februari

MÅLGRUPP

GR erbjuder en femdagars projektledarutbildning som vänder sig
till såväl befintliga som blivande projektledare inom kommunal
verksamhet som vill stärka sin förmåga att planera, organisera
och leda projekt.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 10

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket
beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

MÅLGRUPP
Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kvalificerad processledarutbildning

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom kommunal planerings- och trafikverksamhet, statliga myndigheter som är involverade i stadsutveckling och infrastrukturplanering, anställda vid kollektivtrafikmyndigheter och operatörer samt konsultsektor. Påbyggnadsutbildningen är öppen för dem som har minst tre års praktisk yrkeserfarenhet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Fördjupning 19 mars

MÅLGRUPP

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till alla som vill nå konkreta resultat med
en grupp. Kanske har du ett formellt arbetsledar- eller chefsansvar?
Eller så är din roll projektledare, processledare eller verksamhetsutvecklare?

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVU - Lagen om vård av unga

MÅLGRUPP
Chefer och socialsekreterare

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs 28 mars

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Integration / Migration

Interkulturell kompetens

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till medarbetare och chefer inom offentlig sektor
som har ett uppdrag där bemötande och kulturkompetens är viktiga delar. Inga förkunskaper krävs.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Patrick Gruczkun
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall

MÅLGRUPP. enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Vannerberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs 25 april

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade
samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare.
Inga förkunskaper krävs om MI.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 19

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket
beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 21

UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna, mycket
beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande samtal (MI) - Fördjupning 19 mars

MÅLGRUPP

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Program
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan