Sök utbildning

Visa alla

Din sökning resulterade i 45 aktiviteter

Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Ny Kommunal- och Förvaltningslag

Nya krav på tjänstemän i offentlig verksamhet. Två dagar med genomgång av de nya lagarna. Kommunallagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018 och ersätter den nuvarande från 1991. Den nya lagen är baserad på utredningen ”En kommunallag för framtiden” och behandlades i riksdagen juni 2017. Förvaltningslagen – för första gången på 30 år har riksdagen beslutat om en ny Förvaltningslag och träder i kraft 1 juli 2018. Den nya lagen ställer ökade krav påeffektivitet i förvaltningsprocessen.

Detaljprogram
Utbildare:
Jan Turvall
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Information/Inspiration
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Livsmedelshygien - Lika viktigt för alla!

Säker mat är ett gemensamt ansvar för alla som på något sätt hanterar eller serverar mat. Kunskap och motivation är bästa sättet att förebygga matförgiftningar.

Detaljprogram
Utbildare:
Eleonor Schütt
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ekonomi/Juridik/Administration

Att arbeta i offentlig förvaltning - regler och praxis!

Fyra dagars utbildning under våren 2018 om Offentlighet & sekretess, Kommunallagen, Förvaltningslagen samt Mötesteknik.

Detaljprogram
Utbildare:
Jan Turvall
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Radical Collaboration - Förtroendefullt samarbete

Vi erbjuder ett utvecklingsprogram under 3 dagar, inspirerat av The Human Element och Win-Win från Harvard University. Radical collaboration ger insikt om hur man framgångsrikt förhandlar vid intressemotsättningar och hur man förebygger och löser konflik

Detaljprogram
Utbildare:
Jonas Wirén
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

UL är ett förhållningssätt och utbildningen ger ökad självinsikt. Syftet är att stödja din utveckling mot att i högre grad använda ledarbeteenden som stimulerar såväl dina medarbetare och andra som dig själv. Målet är personligt ansvarstagande, självständighet, lärnade och utveckling samt att bidra till en lärnade orgnaisation.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UL - Utvecklande Ledarskap

UL är ett förhållningssätt och utbildningen ger ökad självinsikt. Syftet är att stödja din utveckling mot att i högre grad använda ledarbeteenden som stimulerar såväl dina medarbetare och andra som dig själv. Målet är personligt ansvarstagande, självständighet, lärnade och utveckling samt att bidra till en lärnade orgnaisation.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

The Human Element - Den goda organisationen

Vi erbjuder dig att delta i The Human Element, ett femdagars seminarium i internatform.THE vänder sig till alla som vill öka sin självkännedom och medvetenhet för att skapa ett effektivt ledarskap, prestationer och relationer utöver det vanliga.

Detaljprogram
Utbildare:
Jonas Wirén
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 10

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat). UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Detaljprogram
Utbildare:
Sofi Bäckelin
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 20

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat). UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Detaljprogram
Utbildare:
Sofi Bäckelin
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

UGL Utveckling Grupp Ledarskap v 22

Utveckling Grupp Ledarskap (Internat). UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år. Många anser utbildningen som en av de bästa ledarutbildningarna. Pedagogiken bygger på övningar, samtal och teorier.

Detaljprogram
Utbildare:
Sofi Bäckelin
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

INTRESSEANMÄLAN till Kvalificerad processledarutbildning 2018

Påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering

Utbildare:
Karolina Isaksson
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kvalificerad processledarutbildning

Påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering

Detaljprogram
Utbildare:
Karolina Isaksson
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Vidareutveckling efter UGL

GR erbjuder nu Dig som genomgått UGL en unik möjlighet att ytterligare vidareutveckla dina kunskaper inom UGL:s målområden.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Staffan Nyqvist
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

UtvecklingsAkademin är en satsning på medicinskt ansvariga för sjukvård och rehabilitering samt verksamhetschefer i kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Utbildningen består av fyra sammanhängande delprogram med start i februari 2018 och avslut i december 2018. Du kan välja att gå hela programmet eller delar av det.

Detaljprogram
Utbildare:
Susanne Wallin Pettersson
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Handläggning och dokumentation i socialtjänsten

Övergripande om socialtjänstens ansvar för olika grupper, allmänna handläggningsregler med mera. Handläggning och dokumentation av: • Ansökningar och anmälningar • Utredningsarbetet i olika verksamheter • Bedömning och individuell behovsprövning • Beslut • Uppdrag till utförarna Handläggning av överklagande. Dokumentation under utredning och genomförande. Planering av insatser: • vårdplan • genomförandeplan Uppföljning hos nämnd och utförare. Att avsluta insats och sammanställa slutanteckning.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning för äldreomsorgen start 11 jan

Tredagars grundkurs i MI - Motiverande Samtal. Kursen vänder sig till i första hand till biståndshandläggare inom äldreomsorgen som på olika sätt har utforskande och förändringsinriktade samtal med brukare, anhöriga, patienter eller medarbetare. Inga fö

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildningsdag- För baspersonal inom äldreomsorgen

Under dagen får du kunskap om hur utforskande samtal kan föras med vårdtagare/anhöriga för att vara förändrings- och motivationsinriktade. Inga förkunskaper krävs om MI

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildningsdag- För baspersonal inom äldreomsorgen

Under dagen får du kunskap om hur utforskande samtal kan föras med vårdtagare/anhöriga för att vara förändrings- och motivationsinriktade. Inga förkunskaper krävs om MI

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Förbättringsverkstad - från idé till verksamhet

MÅLGRUPP Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation; t.ex. chefer, samordnare/koordinator, verksamhetsutvecklare, förändrings-, utbildnings-, projekt- eller processledare. Kom gärna flera från samma enhet eller verksamhet så blir det lättare att jobba vidare på hemmaplan.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Hälso- och sjukvård

Hur förebygger vi psykisk ohälsa och främjar psykisk hälsa hos äldre?

Den här konferensen handlar om hur vi kan förebygga den psykiska ohälsan och främja den psykiska hälsan hos äldre. Du kommer få ta del av aktuell forskning och exempel på förebyggande arbete.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Supported Employment Grundutbildning

Grundutbildning 4 dagar. Under utbildningsdagarna går vi igenom de fem grunderna i Supported Employment: • Överenskommelse med klient • Yrkesprofil • Jobbsökande • Arbetsgivarengagemang • Stöd på och utanför arbetsplatsen.

Detaljprogram
Utbildare:
Fredrik Samuelsson
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Tolkutbildning Kälvestensmodellen

Förkunskaper som krävs av kursdeltagarna • Förtrogen med familjehemsvård (rekrytering och uppföljning) • Grundutbildning i Kälvestensmodellen (djupintervjuformulär S Abrahamsson m.fl. 2012) Nämn var och när under övriga upplysningar vid anmälan. • Väl förtrogen med tregenerationsperspektivet. • Själv gjort 4-6 djupintervjuer med extern tolkare.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Kursledarutbildning - Ett hem att växa i

Kursledarutbildningen vänder sig till – de som kommer att hålla utbildning i materialet ”Ett hem att växa i” – de som inte har gått kursledarutbildning i materialet ”Ett hem att växa i” tidigare – de som har erfarenhet av familjehemsvård

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Kristina Elofsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 24 januari

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 7 mars

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 18 april

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 14 mars

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Motiverande Samtal, MI - fördjupning 23 maj

Fördjupningsdag för dig som tidigare gått grundutbildning och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

MI-utbildning start 26 mars

En tre dagars grundkurs i MI - Motiverande samtal Kursen vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Tejping – gestaltande kommunikation

Välkommen till en tvådagars grundkurs! Tejping är en metod, ett förhållningsätt som hjälper människor, både vuxna och barn att visuellt gestalta och förstå sina upplevelser och olika händelser de varit med om. Det kan vara nätverket, livslinjen, livssituationen eller en traumatisk upplevelse. Det kan också användas för att förbereda och därigenom trygga personen inför en situation eller möte som ska genomföras. Skeendet utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord eller i en sandlåda som står i bordshöjd. Metoden används vid behandling och utredning av barn, ungdomar och familjer inom till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård och habilitering.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Tejping – gestaltande kommunikation

Välkommen till en tvådagars grundkurs! Tejping är en metod, ett förhållningsätt som hjälper människor, både vuxna och barn att visuellt gestalta och förstå sina upplevelser och olika händelser de varit med om. Det kan också användas för att förbereda och därigenom trygga personen inför en situation eller möte som ska genomföras. Skeendet utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord eller i en sandlåda som står i bordshöjd.Metoden används vid behandling och utredning av barn, ungdomar och familjer inom till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård och habilitering.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Nicholas Singleton
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Återhämtningsutbildningen för personal består av sex block som tillsammans ger deltagarna en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Efter utbildningen får alla deltagare en studieuppgift som redovisas vid en uppföljningsdag.

Detaljprogram
Utbildare:
Jouanita Törnström
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Återhämtningsutbildningen för personal består av sex block som tillsammans ger deltagarna en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Efter utbildningen får alla deltagare en studieuppgift som redovisas vid en uppföljningsdag.

Detaljprogram
Utbildare:
Jouanita Törnström
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt Målgrupp: Chefer, arbetsledare, metodutvecklare, 1:e socialsekreterare.

Detaljprogram
Utbildare:
Jouanita Törnström
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Ökad kunskap om Alzheimer och andra sjukdomar

En utbildning som ger ökad kunskap om olika kognitiva sjukdomar och vilka funktionsnedsättningar dessa för med sig och hur det påverkar den enskilde, förmåga och oförmåga, i det dagliga livet. En dag om olika symptom, hjärnskador, beteendeförändringar

Detaljprogram
Utbildare:
Sebastian Palmqvist
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

Projekt som arbetsform växer inom de flesta verksamheter och det gäller att både som beställare, styrgruppsmedlem, projektledare och projektgruppsmedlem ha kunskap och kompetens för de olika rollerna för att projekt ska vara effektivt som arbetsform. GR

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

Projekt som arbetsform växer inom de flesta verksamheter och det gäller att både som beställare, styrgruppsmedlem, projektledare och projektgruppsmedlem ha kunskap och kompetens för de olika rollerna för att projekt ska vara effektivt som arbetsform. GR

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

Efter den stora satsningen på bland annat kommunikation, bemötande och samverkan inom projektet Tillsynsutveckling i Väst ges anställda på våra arbetsplatser fortsatt möjlighet att skaffa sig samma kompetens som sina kollegor.

Detaljprogram
Utbildare:
Leena Wikmalm
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Miljö och samhällsbyggnad

Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

Efter den stora satsningen på bland annat kommunikation, bemötande och samverkan inom projektet Tillsynsutveckling i Väst ges anställda på våra arbetsplatser fortsatt möjlighet att skaffa sig samma kompetens som sina kollegor.

Detaljprogram
Utbildare:
Leena Wikmalm
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Ledarskap & Kommunikation

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

En utbildning som riktar sig till alla som vill nå konkreta resultat med en grupp – projektledare, processledare, verksamhetsutvecklare, arbetsledare, chefer. Den här utbildningen ger dig användbara verktyg och ett arbetssätt som gör att arbetet i olika slags grupper blir effektivt och gör det lätt att gå i mål – att nå fram till konkreta resultat och handling. Med allas engagemang och delaktighet.

Detaljprogram
Utbildare:
Karin Hedén
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

Ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd (autism, Aspergers syndrom, atypisk autism) löper risk att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Ibland är symtomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och kan dessut

Detaljprogram
Utbildare:
Lena Nylander
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

LVU - Lagen om vård av unga

Genomgång i form av dialog och diskussion kring gällande lagstiftning på området med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens innehåll. Dagen innehåller också en praktisk del kring rättsfall och domstolsprocessen som genomförs på Kammarrätten i Göte

Detaljprogram
Utbildare:
Ulrika Björkroth
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Utbildning
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Introduktionsdag ”Spelberoende” Upptäck och ge akuta insatser vid problem med spel om pengar

Denna utbildningsdag syftar till att ge en introduktion till problem med spel om pengar, att ge kunskap och färdigheter i att känna igen och identifiera spelproblem, samt att genomföra screening, psykopedagogiska och akuta psykologiska insatser.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Susanne Ericsson
Anmälan
Typ:
Konferenser/Mässor
Ämnesområde:
Socialt arbete (FH, IFO, ÄO)

Nationella riktlinjer- För vård och omsorg vid demenssjukdom

Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande riktlinjerna. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner och ska ge stöd för styrning och ledning inom demensvården.

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Karin Westberg
Anmälan
Typ:
Seminarier
Ämnesområde:
Arbetsmarknad & personalfrågor

FULLBOKAD (det går bra att anmäla sig till reservlista) - Nya GRannar - Workshop i traumamedveten omsorg II

Projekt Nya Grannar bjuder in till en heldag om Traumamedveten omsorg (TMO). Workshopen vänder sig till dig som möter barn/ungdomar i skolan samt under kultur- och fritidsaktiviteter som varit med om potentiellt traumatiska upplevelser, exempelvis i samban

Detaljprogram
Utbildare:
-
Sista anmälningsdag:
Kontaktperson:
Björn Wallermark
Anmälan